Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, gümrüklerde fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması amacıyla eğitimler düzenlemeye 2018 yılında da devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen ilk eğitim 24-25 Ekim 2018 tarihlerinde marka sahipleri, temsilciler ve gümrük personelinin katılımıyla Mersin’de gerçekleştirildi. Önümüzdeki aylarda yaklaşık 10 eğitimin daha düzenlenmesi beklenilmekteyse de eğitim tarihleri henüz açıklanmadı.

Türkiye’nin coğrafi konumu dikkate alındığında gümrükler, taklit ürünlerin tespiti ve dolaşımının engellenebilmesi açısından en kritik denetim bölgeleridir. Bu hususu dikkate alarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık”), geçtiğimiz yıllarda gümrük personelinin markalara ve ürünlerine yönelik farkındalığının arttırılması ve dahi gümrük alanına gelen ürünlerin orijinalliğinin tespitinde kullanılacak esasların paylaşılması amacıyla eğitim programları düzenlemişti.

Marka sahiplerinin yoğun talepleri neticesinde Bakanlık, bir yılın ardından tekrar çeşitli bölgelerde eğitim ve seminerler organize etmektedir.

Mersin’de gerçekleştirilen ilk eğitime;

  • 56 farklı markanın temsilcileri,
  • Mersin, Adana, Taşucu ve Niğde gümrüklerinden 50 gümrük personeli,
  • Bakanlık’tan iki yetkili katılmıştır.

Eğitimde marka sahipleri ve temsilcileri orijinal ürünlerin özellikleri ile taklit ürünlerin tespit yöntemlerine ilişkin sunumlar yaparak ve gerek orijinal gerekse de taklit ürünlerin karakteristik özellikleri, üretim bağlantıları ve taklit ürünlerin sevkiyatında yoğun olarak kullanılan rotalara ilişkin bilgileri gümrük personeli ile paylaştılar.

Bakanlık yetkilileri de Bakanlık’ın gümrüklerde fikri ve sınai mülkiyet hakları açısından koruma sağlayan Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koruma Programına ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.