3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Kararda (“Karar”) Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın (“Değişiklik Kararı”) yürürlüğe konulması ile bandrol uygulamasına tâbi olacak cihazlarda değişiklik yapıldı.

Bakanlar Kurulu’nun 2016/8972 Sayılı Kararı ile Değişiklik Kararı 28 Haziran 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bandrol Ücretleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bütçesine aktarılacaktır

Değişiklik Kararı’na göre gümrük idarelerince tahsil edilen bandrol ücretlerinin %2’si Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (“TRT”) tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık”) bütçesine aktarılacaktır. Söz konusu tutarın aktarılması ve kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenecektir. Eski Karar’da ise, bu meblağ TRT ve Bakanlık arasında yapılacak protokol çerçevesinde Bakanlık’ın talebi üzerine aktarılıyordu.

Bandrole Tabi Cihaz Listesi Değiştirilmiştir

Değişiklik Kararı’nın ekinde yer alan bandrole tabi eşyanın cins ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu’nun belirtildiği listede de cep telefonu ve tablet kullanıcılarını ilgilendiren değişiklikler yer almaktadır.

  • Daha önce yalnızca “dâhili”’ radyo – TV alıcısı olan elektronik cihazlara bandrol uygulanması kapsamında yer almaktayken, Değişiklik Kararı ile bandrol uygulaması daha geniş bir kapsama yayıldı. Buna göre dâhili olmasa da internet yoluyla radyo ve TV yayınlarını alabilen tüm cihazlardan TRT bandrolü ücreti alınacak.
  • Dolayısıyla, geçtiğimiz yıl alınan Karar ile yalnızca dâhili olarak radyo ve televizyonyayınlarını alan akıllı telefonlara uygulanan bandrol ücretine internet bağlantısı vasıtasıyla doğrudan veya herhangi bir yazılım veya donanım ilavesi ile radyo/televizyon yayınlarını alabilen telefonlar ve tabletler de dâhil oldu.
  • Yaılan değişikliğe göre dâhili alıcısı olan telefonlar için belirlenen bandrol ücretinin oranı ise %6’dan %7’ye yükseltilmiştir. İnternet yoluyla radyo ve televizyon yayınlarını alan cep telefonları ve sair cihazlar için belirlenen bandrol ücret oranı ise %6 olarak belirlenmiştir.

Değişiklik Kararı’nın tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.