Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) 6 Haziran 2017 tarih ve 30088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık”), Tebliği ile güven damgası almak isteyen ve elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar ile başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan aracı hizmet sağlayıcılarının uyması gereken güvenlik ve hizmet standartlarını; güven damgası sağlayıcısının faaliyet ve yükümlülükleri ile güven damgasının verilmesi, askıya alınması ve iptaline ilişkin usul ve esasları belirlemiştir.

5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanuna göre faaliyet izni almış kuruluşlar tebliğ dışında tutulmuştur.

Güven damgası almak isteyen hizmet sağlayıcıları ve aracı hizmet sağlayıcıları aşağıdaki standartları asgari olarak yerine getirmek ile yükümlüdür:

 • Kişisel veri ve ödeme bilgisi içeren her türlü işlemin internet sitesi ve mobil sitede EV SSL ve uygulamada ise SSL olarak adlandırılan şifreleme yöntemleriyle gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Elektronik ticaret işlemlerini, internet, e-ticaret ve ödeme sistemlerini düzenleyen mevzuata uygun süreçler tasarlamak,
 • İşlemlerde kullanılan bilgilerde bulunabilecek ve çocukları kötü olarak etkileyebilecek içeriklere karşı tedbir almak,
 • Tedarik ve lojistik süreçlerini açık ve anlaşılır şekilde müşterilere sunmak,
 • Elektronik ticarete konu hizmetin kim tarafından sağlanacağı, kapsamı ve süresi gibi bilgileri sunmak ya da sunulmasına olanak sağlamak,
 • Müşterilerin talep ve şikayetlerin etkin şekilde çözümlenmesine yönelik sistemleri sağlamak.

Ayrıca, e-ticaret sitesini işleten kişilerin daha önceden belirli suçlara karışmamış olması ve şirketin iflas etmiş olması halinde itibarının iadesinin sağlanmış olması gerekmektedir.

Güven damgası, Bakanlık tarafından yetkilendirilecek Güven Damgası Sağlayıcıları (“GDS”) tarafından tahsis edilecektir. GDS’ler,

 • Güven damgası başvurusunda bulunan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının asgari standartlara uygunluğunu kontrol etmekle,
 • Güven damgası tahsis ettiği hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının asgari standartlara uygunluğunu şikâyet üzerine her zaman ve her takvim yılı içinde en az bir defa denetlemekle,
 • Güven damgası tahsis ettiği hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının sahip olduğu EV SSL ve SSL’in geçerlilik sürelerini takip etmekle,
 • Güven damgasının haksız kullanımını önlemeye yönelik her türlü tedbiri almakla,
 • Denetimleri sırasında tespit ettiği adli veya idari yaptırım gerektiren hususları yazılı olarak ilgili mercilere ve Bakanlığa bildirmekle,

görevli ve yetkilidir.

GDS’ler ayrıca, güven damgasının askı süreci, iptali, denetimini yürütmek ve kendileri tarafından yürütülen faaliyetler ile ilgili olarak her yıl Mart ayı sonuna kadar Bakanlık’a faaliyet raporu sunmak ile mükelleftir.

Yöhttp://netmelik’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.