21 Temmuz 2016 tarihinde ülke genelinde 90 gün süre ile ilân edilen olağanüstü hal kapsamında şirketleri de ilgilendiren bir dizi mevzuat değişikliği yapıldı. Bu değişiklikler çerçevesinde, şirketlere atanan kayyımların yetkilerinin genişletilmesi ve iflas erteleme taleplerinin reddedilmesi bulunmaktaydı. Bu kapsamda iflas erteleme taleplerine ve şirketlere kayyım atanmasına ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı.

673 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (“673 sayılı KHK”) ile yeni değişiklikler yapılarak iflas erteleme taleplerine ve şirketlere atanan kayyımların yetkilerine ilişkin 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye ilişkin olarak düzenlemeler yapıldı.

Bir önceki yazımızda da detaylı olarak açıklandığı üzere 669 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile Olağanüstü Hal süresince iflas erteleme taleplerinde önemli değişiklikler yapılmıştı.

673 sayılı KHK ile; iflas erteleme talebinin mahkemelerce reddedileceği yönündeki düzenleme netleştirilmiş; mahkemelerin iflasa ilişkin araştırma yapmaksızın, iflas erteleme talebini derhal reddedeceği belirtilmiştir. Olağanüstü halin ilanından önceki dönemde yapılan iflasın ertelenmesi taleplerine ise açıklama getirilerek;

  • Olağanüstü hal süresince iflasın ertelenmesine karar verilemeyeceği,
  • Olağanüstü halin ilanından sonra ve devamı süresince herhangi bir tedbir kararı verilemeyeceği ve verilmişse derhal kaldırılacağı

düzenlenmiştir.

Buna ek olarak olağanüstü halin ilanından önceki dönemde 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu uyarınca verilmiş olan tedbir kararlarının mahkemece ivedilikle ele alınacağı ve terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı olduğu iddiasıyla 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca kayyım atanan veya hakim ortakları ya da yöneticileri hakkında adli soruşturma yürütülen sermaye şirketleri ile kooperatifler lehine verildiği anlaşılan tedbir kararlarının derhal kaldırılacağı düzenlenmiştir.

KHK/673 karar sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 31 Temmuz 2016 tarihli ve 29787 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, KHK metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.