4 Eylül 2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) ile Türkiye’de yerleşik kişilerin ihracat işlemlerinden elde ettiği bedellere ilişkin düzenlemeler yapıldı.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren ve 6 ay boyunca yürürlükte kalacak Tebliğ ile aşağıdaki usul ve esaslar düzenlenmektedir:

 • Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedeller, ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer edilir veya getirilir.
 • Bedellerin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemez.
 • Söz konusu bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılması zorunludur.
 • Peşin döviz karşılığında ihracatın 24 ay içinde gerçekleştirilmesi zorunluluğu getirilmiştir.
 • Özelliği olan ihracatlar bakımından:
  • Yurt dışına müteahhit firmalarca yapılacak ihracatın bedelinin 365 gün içinde yurda getirilerek bir bankaya satılması,
  • Konsinye yoluyla yapılacak ihracatta bedellerin kesin satışı müteakip; uluslararası fuar, sergi ve haftalara bedelli olarak satılmak üzere gönderilen malların bedellerinin ise gönderildikleri fuar, sergi veya haftanın bitimini müteakip 180 gün içinde yurda getirilerek bir bankaya satılması,
  • İlgili mevzuat hükümlerine göre yurt dışına geçici ihracı yapılan malların verilen süre veya ek süre içinde yurda getirilmemesi veya bu süreler içerisinde satılması halinde satış bedelinin süre bitiminden veya kesin satış tarihinden itibaren 90 gün içinde yurda getirilerek bir bankaya satılması,
  • Yürürlükteki İhracat Rejimi ve Finansal Kiralama (leasing) Mevzuatı çerçevesinde kredili veya kiralama yoluyla yapılan ihracatta, ihracat bedelinin kredili satış veya kiralama sözleşmesinde belirlenen vade tarihlerini izleyen 90 gün içinde yurda getirilerek bankalara satılması

zorunlu hale getirilmiştir.

Tebliğ’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.