İkinci Grup Veri Sorumlularının Veri Sorumluları Siciline Kayıtları Başladı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından yayımlanan 2 Ocak 2019 tarihli karar (“Karar”) ile ikinci grup veri sorumlularının Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (“VERBİS”) kayıtlarının başladığı duyuruldu.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”), kayıt yükümlülüğünde istisna tutulacak veri sorumlularının kapsamını genişleten ve Veri Sorumluları Siciline kayıt tarihlerini belirleyen yeni kararlar aldığı MA Gazette’nin geçmiş sayısında açıklanmıştı.

İkinci grup veri sorumlularının kayıt yükümlülüğüne ilişkin ek açıklamaları da içeren yeni Karar’da aşağıdaki bilgiler yer aldı:

  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 16 uyarınca Kurum gözetiminde kamuya açık olarak Veri Sorumluları Sicili tutulur. Bu kapsamda kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler veri işlemeye başlamadan önce VERBİS’e kaydolmak zorundadır.
  • Yıllık çalışan sayısı veya yıllık mali bilanço toplamı Kurum’ca belirlenmiş olan rakamların üstünde olan veri sorumluları ile yurt dışında yerleşik tüm veri sorumluları için kayıt yükümlülüğü 1 Ekim 2018 tarihinde başlamış olup halen devam etmektedir.
  • Yıllık mali bilanço toplamı Kurul’un belirttiği rakamın altında kalan ve ana faaliyetleri özel nitelikli kişisel veri işleme olan ikinci grup veri sorumlularının VERBİS’e kayıt yükümlülüğü ise 1 Ocak 2019 tarihinde başlamıştır. Kayıt yükümlülüğü belirtilen veri sorumluları tarafından en geç 31 Mart 2020 tarihine kadar yerine getirilmelidir.

2 Ocak 2019’da yayımlanan Karar’ın tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.