Anayasa’nın 120 maddesi uyarınca ülke genelinde üç aylık olağanüstü hal ilan edilmesi ile birlikte gerek 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu, gerekse de yeni çıkarılmış kanun hükmünde kararnameler marka, patent veya endüstriyel tasarımlara ilişkin bir hüküm içermemektedir. Bu anlamda, Fikri Mülkiyet hakları için darbe öncesi geçerli olan usuller halen devam etmektedir. Diğer bir deyişle, fikri mülkiyet hakları ve fikri mülkiyete ilişkin uygulamalar söz konusu durumdan etkilenmemiştir.

Bilindiği gibi olağanüstü halin ilanını takiben ülkenin ulusal güvenliğine aykırı hareket edenlere yönelik uygulanan yaptırımlar kapsamında belirli yargı ve kamu görevlileri görevlerinden alındı ki görevlerinden alınan çalışanlar arasındaAnayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay üyeleri ile silahlı kuvvetler, emniyet güçleri mensupları ve akademisyenler de bulunmaktadır.

Gelinen süreçte, yargı ve devlet kademelerindeki görev değişiklikleri nedeniyle mevcut işlemlerde aksamalar meydana gelebilmektedir. Bu nedenle, hak sahiplerinin fikri ve sınai mülkiyetten doğan haklara ilişkin alacağı aksiyonlarda aksaklıklar yaşanabilmektedir. Ancak genel anlamda uygulama sürecine etki eden yasal bir değişiklik yapılmamıştır.

Paylaşılan son gelişmelere göre, Mayıs 2016’da görüşülmesi için Meclis’e gönderilen Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı’na ilişkin henüz bir ilerleme kaydedilememiştir. Ancak, ilerleyen süreçte kanun tasarısının Meclis’in gündemine geleceği umulmaktadır.