İnternet Alan Adları Yönetmeliği ve İnternet Alan Adları Tebliği’ne dayanarak hazırlanan “a.tr” Yapısındaki Alan Adlarının Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar 15.08.2023 tarihli Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun 2023/İK-BTD/244 sayılı kararı ile yayınlandı.

İnternet Alan Adları Yönetmeliği ve İnternet Alan Adları Tebliği’ne dayanarak hazırlanan “a.tr” Yapısındaki Alan Adlarının Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar 15.08.2023 tarihli Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun 2023/İK-BTD/244 sayılı kararı ile yayınlandı. Karar kapsamında yayınlanan gelişmeler aşağıdaki gibidir.

Mevcut alan adı uzantılarına ek olarak “.tr” uzantılı alan adları kullanıma giriyor. Söz konusu alan adlarının tahsisi aşağıda listelenen öncelik sıralamasına göre yürütülecek.

  • .tr alan adlarını almak için öncelik aynı adrese sahip devlet kuruluşlarına verildi. Örneğin abc.gov.tr alan adı sahibi abc.tr alan adını alması mümkün oldu. Bu süreç Kasım 2023’te sona erdi.
  • İkincil öncelik, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarına, kamuya yararlı dernekler ve vergi muafiyeti tanınan vakıflara, işçi ve işveren meslek kuruluşlarına tanındı. Bu sürecin Şubat 2024’te bitmesi planlanıyor.
  • Hala alınmadıysa, aşağıda belirtilen uzantıların sahipleri, sahip oldukları alan adının .tr uzantılı halini alabilirler:
  • “x.kep.tr”, “x.av.tr”, “x.dr.tr”, “x.com.tr”, “x.org.tr”, “x.net.tr”, “x.gen.tr”, “x.web.tr”, “x.name.tr”, “x.info.tr”, “x.tv.tr”, “x.bbs.tr”, “x.tel.tr”.

    Öncelik sırası yine yukarıda belirtildiği şekilde olacaktır. Bu uzantılı alan adı sahiplerine aynı alan adı için “.tr” uzantısı tahsisinin 15 Şubat’ta başlaması bekleniyor.

  • Bu sürecin de tamamlanmasıyla müsait olan alan adları “ilk gelen alır” anlayışına göre tahsis edilecektir.

İnternet Alan Adları Yönetmeliği ve İnternet Alan Adları Tebliği’ne Dayanarak Hazırlanan “a.tr” Yapısındaki Alan Adlarının Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar’ın tam metnine bu bağlantıdan  erişebilirsiniz.