Türkiye, internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülük, sorumluluk ve denetimlerine ilişkin yeni düzenlemeler getirmiştir. Bu kapsamda, konusu suç teşkil eden içeriklere erişimi önleme amacı ile internet kullanım sağlayıcılarına; başta erişim kayıtlarını kaydetme ve saklama, filtreleme sistemi devreye sokma ve kısa mesaj sistemi oluşturarak kullanıcıları tanımlayıcı sistemler geliştirme olmak üzere yeni yükümlülükler söz konusudur.

İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 11 Nisan 2017 tarih ve 30035 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmelik ile 1 Kasım 2007 tarihli ve 26687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik (“Eski Yönetmelik”) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelik’teki önemli düzenlemelerin aşağıdaki şekilde özetlenmesi mümkündür:

  • İnternet toplu kullanım sağlayıcıları bundan böyle konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirler almak maksadıyla filtreleme sistemi oluşturacaklardır.
  • İnternet toplu kullanım sağlayıcıları erişim kayıtlarını elektronik ortamda kaydedecek ve Eski Yönetmelik’ten farklı olarak söz konusu verileri iki yıl süre ile saklayacaklardır.
  • İnternet kafe gibi kamuya açık alanlarda internet erişimi sağlayan toplu kullanım sağlayıcıları, kısa mesaj servisi ve benzeri yöntemler ile kullanıcıları tanımlayıcı sistemler oluşturacaklardır.

Bahsi geçen düzenlemeler, konusu suç oluşturan içeriklere erişimin önlenmesi ve suç unsurlarından bireylerin zarar görmesinin engellenmesi bakımından önemli değişiklikler içermektedir.

Yönetmelik’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.