Yeni Karayolu Taşıma Yönetmeliği (“Yönetmelik”) yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile belge alma şartları hafifletilirken, sürecin elektronik ortamda yürütülebilmesi için çeşitli düzenlemeler yapıldı.

Yönetmelik 5 Ocak 2018 tarihinde 30295 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik uyarınca, fiziki ortamda müracaat zorunluluğu kaldırılarak işlemlerin elektronik ortamda yapılabilmesi olanağı getirilmiştir. Müracaatlar artık e-devlet üzerinden yapılabilecek.

E-devlet sistemi ile gerçekleştirilebilecek işlemler aşağıda yer almaktadır:

  • Taşıt ve acentelik sözleşmeleri akdedilmesi
  • Taşıt kartları oluşturulması
  • Zaman ve ücret tarifeleri ile hat çizelgeleri hazırlanması
  • Şube ve acente listeleri oluşturulması.

Yönetmelik uyarınca yetki belgelerine ilişkin birçok hususta da değişiklik yapıldı. Yetki belgesi almak için gereken evrak sayısı azaltılırken, bazı yetki belgelerinde ve yetki belgesi yenileme ücretlerinde de indirim yapıldı. Yetki belgeleri artık e-devlet üzerinden talep edilebilecek.

Yetki belgesi almak isteyen tüzel kişilere elektronik posta adresi zorunluluğu getirildi. Buna göre tebligatlar elektronik ortamda yapılabilecek.

Ayrıca, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla şoförlere güvenli sürüş eğitimi zorunluluğu getirildi. Bu eğitimler Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurslarda verilecek olup yıllık en az yedi saat pratik ve teorik derslerden oluşacaktır. Çalıştırdıkları şoförler hakkında bu yükümlülüğü yerine getirmeyen yetki belgesi sahiplerine beş uyarma verilecektir.

Yolcuların, eşyaların ve gönderilerin kesintisiz olarak takip edilebilmesi amacıyla Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi oluşturulmuştur. Yetki belgesi sahipleri aşağıda yer alan bilgileri sisteme işlemekle yükümlüdür:

  • Yapılan yolculuklar
  • Araç plakaları
  • Yolcu bilgileri
  • Taşıması üstlenilen teslimata ilişkin bilgiler
  • Yolculuk ve teslimat durumu.

Yönetmelik’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.