Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından 4 Temmuz 2022 tarihinde yayımlanan Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge (“Genelge”) ile kıdem tazminatı tavanı 15.371,40 TL olarak belirlendi. Genelge kapsamında kıdem tazminatı tavanına ilişkin düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

  • Kıdem tazminatı hesaplaması yapılırken esas alınacak son ücretin tespitine ilişkin tavan sınır getirilmiştir. Kıdem tazminatı tavanı ile ilgili düzenleme 1475 sayılı mülga İş Kanunu’nun 14. maddesinde yer almakta olup 4857 sayılı İş Kanunu ile de geçerliliğini korumaktadır.
  • Buna göre; kıdem tazminatının yıllık miktarı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi en yüksek devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez.
  • Genelge ile bu düzenlemeye paralel olarak kıdem tazminatı tavanı yeniden tespit edilmiştir. Buna göre; 1 Temmuz 2022 – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında uygulanacak kıdem tazminatı tavan tutarı 15.371,40-TL olarak belirlenmiştir.
  • Ayrıca, Genelge uyarınca 1 Temmuz 2022 – 14 Temmuz 2022 tarihleri arasında işçilere yapılan kıdem ödemelerinde yeni tavan miktarının esas alınması gerektiği ve tavan değişikliğinden kaynaklanan fark tutarları varsa işçilere ödenmesi gerektiği düzenlenmiştir.

Genelge ile ilgili detaylara bu bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.