31 Ağustos 2020 tarihli ve 31230 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2915 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararları uyarınca kısa çalışma ödeneğinin süresi iki ay uzatılmıştır. Buna göre;

  • 2915 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca kısa çalışma ödeneğinden faydalanma, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararında belirlenen esaslar çerçevesinde ve 30 Temmuz 2020 tarihli ve 2810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere iki ay süreyle uzatılmıştır.

29 Haziran 2020 tarihinde yayınlanan 2706 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca; işveren 30 Haziran 2020 tarihine kadar kısa çalışma ödeneğine başvurmuş ise bu ödeneğin süresi; yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın, daha önce kısa çalışma ödeneği almaya hak kazanmış aynı çalışanlar için aynı şartları aşmamak kaydıyla bir ay süreyle uzatılmıştı. Anılan ek süreler;

  • Kısa çalışma uygulaması biten işyerleri bakımından 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren,
  • Kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri bakımından ise kısa çalışmanın bitiş tarihinden itibaren

başlamıştı.

30 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanan 2810 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca, kısa çalışma ödeneğine ilişkin süreler yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde ve yukarıda belirtilen ilk bir aylık sürenin bitiminden itibaren bir ay daha süre ile uzatılmıştır.

31 Ağustos 2020 tarihinde yayınlanan 2915 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca bu süreler 2706 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararında düzenlenen koşullara tabi olarak son 1 aylık süre uzatımın sona erdiği tarihten başlamak üzere iki ay süre ile uzatılmıştır.

2915 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.