30 Aralık 2023 tarihli ve 32415 sayılı Resmî Gazete’de, Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik’te düzenlenen, kararlarda yer alması gereken hususlar, kararların saklanması ve ihtisas komisyonu veya çalışma gruplarının oluşumu ile ilgili maddelerde değişiklik yapılması amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik yayımlanmıştır.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) çalışma usul ve esasları, görevleri, yetkileri ve sorumlulukları, 16 Kasım 2017 Tarihli ve 30242 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile belirlenmiştir.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile, Yönetmelik’te, kararlarda bulunması gereken hususları düzenleyen madde 13/1(b)’de yer alan “İnceleme ve araştırmayı yapanların ad ve soyadları”nın bulunması gerekliliği kaldırılmış olup; kararların saklanmasını düzenleyen madde 14/2’de yer alan “Birimlere gönderilecek onaylı karar örneklerinde karşı oy gerekçeleri bulunmaz” düzenlemesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yine Yönetmelik madde 16’da düzenlenen “ihtisas komisyonu veya çalışma grupları”nın oluşumunda sadece üyelerin yer alması ve Kurul personellerinin Kurul kararıyla görevlendirilebilmesi düzenlemesi güncellenmiş, Değişiklik Yönetmeliği ile “üyelerin ve/veya Kurum personeli ile ilgili diğer tarafların katılımıyla” ihtisas komisyonu veya çalışma grupları kurulabileceği düzenlenmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği 30 Aralık 2023 yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğe bu bağlantıdan, Değişiklik Yönetmeliği’ne ise bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.