Türkiye Kişisel Veri Koruması Kurulu’nun aktiflik kazanması için önemli bir adım daha attı. Dokuz üyeden oluşan Kurula Cumhurbaşkanı tarafından Prof. Dr. Faruk Bilir ve Şaban Baba atandı. Kalan iki üyenin ise Bakanlar Kurulu tarafından en kısa süre içerisinde atanması bekleniyor. Kurulun aktiflik kazanması için 7 Ekim 2016 tarihi öngörülmüş olup bu tarih itibariyle uygulamaya geçecek belirli yükümlülükler bulunmaktaydı. Ancak bu düzenlemeler bakımından gelişme kaydedilmesi için Kurul üyelerinin atanması beklenmektedir.

Kurul’un tüm üyelerinin atanmasıyla Veri Sorumluları Sicili oluşturulacak, Sicile kayıtlar başlayacak ve esas itibariyle Kurul 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki faaliyetlerine başlayabilecek (daha fazla bilgi).

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 5 Ekim 2016 tarih ve 1129 sayılı kararıyla dokuz üyeli Kurulu’a beş atama yapılmıştı (daha fazla bilgi). 16 Aralık 2016 Tarihli ve 29920 Sayılı Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 2016/103 ve 2016/104 sayılı kararlar ile boş kalan üyeliklerden ikisi atanmıştır.

İlgili atama kararlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.