Kişisel Verileri Koruması Kurulu’nun (“Kurul”) faaliyete başlayabilmesi için önemli bir adım daha atılarak Kurul’un boş kalan iki üyeliğine Bakanlar Kurulu tarafından Murat Karaya ve Hasan Aydın atandı. Söz konusu atamalar sonrasında dokuz üyeden oluşan Kurul tamamlandı. Son atamalar ile Kurul faaliyetlerine başlayabilecek ve 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) nezdindeki yükümlülükler uygulamaya konulabilecektir.

Kanun uyarınca 7 Ekim 2016 tarihi itibariyle Kişisel Verileri Koruması Kurulu’nun oluşturulması beklenmekteydi. Ancak Kurul’un kurulmasına ilişkin gecikmeler yaşanmış ve 7 Ekim 2016 tarih itibariyle yürürlüğe girecek düzenlemelerin uygulaması açısından belirsizlikler yaşanmaktaydı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 5 Ekim 2016 tarih ve 1129 sayılı kararıyla dokuz üyeli Kurulu’a beş atama yapılmıştı (daha fazla bilgi). Daha sonra 16 Aralık 2016 Tarihli ve 29920 Sayılı Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 2016/103 ve 2016/104 sayılı kararlar ile boş kalan üyeliklerden ikisi atanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı’nın kararları ardından Bakanlar Kurulu’nun en kısa sürede atama yapması beklenmekteydi. Bu kapsamda 30 Aralık 2016 tarih ve 29934 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Murat Karaya ve Hasan Aydın Kurul üyesi olarak atandı. Söz konusu atamalar sonrasında dokuz üyeden Kurul tamamlandı.

Kurul’un tüm üyelerinin atanması tamamlanmasıyla, Kurul Kanun kapsamındaki faaliyetlerine başlayabilecektir. Kurul’un aktiflik kazanması ile yakın gelecekte Kanun nezdindeki sair yükümlülüklere (Veri Sorumluları Sicilinin oluşturulması, Sicile Kayıt vb.) ve ikincil mevzuata ilişkin gelişmeler olması beklenmektedir.

Bakanlar Kurulu’nun atama kararına buradan ulaşabilirsiniz.