6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) Madde 19 uyarınca kurulan Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”), geçtiğimiz hafta mevcut rehberlerde güncelleme yaptığını, güncellenmiş rehberlere Kurum’un internet sitesi üzerinden erişilebileceğini duyurdu.

Ayrıca Kurum, yakın zamanda artan telefon numarasından isim sorgulama uygulamaları ve sosyal medya platformları hakkında uyarıda bulundu.

En büyük değişikliğin yapıldığı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa İlişkin Uygulama Rehberi’nde (“Rehber”), hangi işlemelerin Kanun Madde 5/2 tahtında açık rıza olmaksızın kişisel veri işleme istisnası olarak kabul edilen “meşru menfaat” kapsamına girdiği konusunda uzun zamandır beklenen prensipler belirlendi. Bu kapsamda, meşru menfaatin var olduğunun kabul edilebilmesi için; veri sorumlusunun elde edeceği faydanın aşağıdaki nitelikleri haiz olması gerekmektedir:

  • Meşru,
  • Belirli,
  • Halihazırda mevcut olan bir menfaate ilişkin,
  • Veri sorumlusunun gerçekleştirdiği güncel aktivitelerle ilişkili,
  • Yakın gelecekte sağlanabilir,
  • Veri öznelerinin temel hak ve özgürlüğü ile yarışabilecek.

Kurum ayrıca, açık rıza alınmaksızın isimden telefon numarası veya numaradan isim sorgulanması şeklinde rehberlik hizmeti veren internet siteleri ve uygulamaların Kanun’a aykırı olduğunu ve bu kapsamda inceleme başlattığını bildirdi. 2017/61 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararında ise telefondan isim ya da isimden telefon sorgulamaya imkân veren kurum ve uygulamaların faaliyetlerine son vermeleri gerektiği açıkça belirtilmişti.

Duyurunun tam metnine bu linkten, 2017/61 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararına ilişkin yazımıza bu linkten, Rehber’in tam metnine bu linkten ve Kurum tarafından yayınlanan tüm rehberlere bu linkten ulaşabilirsiniz.