Kitlesel fonlamaya dair düzenlemeler içeren Bazı Vergi Kanunları İle Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 27 Eylül 2017 tarihinde Meclis’e sunuldu. Tasarı ile kitlesel fonlama kavramı ilk defa mevzuatta yerini buldu ve izin verilen kitlesel fonlama türleri, lisanslama süreçleri ve ilgili tarafların yükümlülükleri düzenlendi.

Tasarıda yer alan kitlesel fonlama düzenlemeleri aşağıdaki şekildedir;

  • Kitlesel fonlama, bir projenin veya girişim şirketinin ihtiyaç duyduğu fonu sağlamak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen esaslar dahilinde kitlesel fonlama platformu aracılığıyla halktan para toplanması olarak tanımlanıyor.
  • Kitlesel fonlama platformları, kitle fonlamasına aracılık eden ve elektronik ortamda hizmet veren kuruluşlar olarak tanımlanıyor.
  • Kitlesel fonlama platformlarının faaliyette bulunması için Kurul’dan izin almaları gerekiyor.
  • Kitlesel fonlama sistemine ve platformlarına ilişkin usul ve esasların Kurul tarafından ek düzenlemeler ile belirleneceği düzenleniyor.
  • Kitlesel fonlama platformunun hukuka aykırı faaliyetlerde ve işlemlerde bulunması halinde Kurul tedbir almaya ve vermiş olduğu izni iptal etmeye yetkili kılınmıştır.
  • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Kurul’un talebi üzerine, Kurul’dan izin almaksızın kitlesel fonlama platformları aracılığıyla halktan para toplayan veya Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığı ile yurtdışında kaldıraçlı işlem hükümlerine tâbi olduğu belirlenen türev araç işlemleri yaptırıldığı tespit edilen internet sitelerine erişimi engelleyebilecektir.

Tam metni görmek için lütfen linkte bulunan Tasarı’nın 109-113 maddelerini inceleyiniz.