Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) 14 Kasım 2022 tarihli ve 32013 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak bazı istisnalar hariç tutulmak üzere aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

İlgili Yönetmelik ile Kozmetik Yönetmeliği’nin eklerinde değişiklik yapılmıştır.

İlgili Yönetmelik ile getirilen önemli değişiklikler şu şekildedir:

  • Kozmetik Ürünlerde Yasaklı Maddeler (Ek-II) ve belirli sınırlamalar dışında Kozmetik Ürünlerin İçermemesi Gereken Maddeler (Ek-III) listeleri güncellenmiştir ve yeni maddeler listelere eklenmiştir. Eklenen bazı maddeler için düzenleme 17 Aralık 2022’den itibaren uygulanacaktır.
  • Kozmetik Ürünlerde Kullanılmasına İzin Verilen Boyar Maddelerin Listesi’nde (Ek-IV) güncellenmiştir.
  • Kozmetik Ürünlerde Kullanılmasına İzin Verilen Koruyucuların Listesi (Ek-V) güncellenmiştir. Yeni düzenleme uyarınca Yönetmelik’te sayılan tuz ve ester çeşitlerini içeren tüm bitmiş ürünlerin 31 Temmuz 2024 tarihinden itibaren piyasaya arz edilemeyeceği ve 31 Temmuz 2026 tarihinden itibaren piyasada bulundurulamayacağı düzenlenmiştir.
  • Kozmetik Ürünlerde Kullanılmasına İzin Verilen UV Filtrelerin Listesi (Ek-VI) güncellenmiştir. Yapılan değişiklik ile “2-Hidroksi-4- metoksibenzofenon/Oksibenzon” maddesini içeren ve belirtilen koşullara uygun olmayan ürünlerin 28 Ocak 2023 tarihinden itibaren piyasaya arz edilemeyeceği ve 28 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bu maddeyi içeren ve belirtilen koşullara uygun olmayan maddelerin piyasada bulundurulamayacağı düzenlenmiştir.

Yönetmelik’in tam metnine bu bağlantı üzerinden ulaşılabilir.