Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) 26 Ocak 2016 tarihli ve 29506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup; 1. ve 3. maddeleri hariç yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik ile 23 Mayıs 2005 tarihli ve 25823 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kozmetik Yönetmeliği’nin ek 2. maddesinde ve geçici 4. maddesinde ve ayrıca eklerinde yer alan Ek II Kozmetik Ürünlerde Yasaklı Maddeler Listesi, Ek III Aşağıdaki Sınırlamalar Dışında Kozmetik Ürünlerin İçermemesi Gereken Maddeler Listesi ve Ek VI Kozmetik Ürünlerde Kullanılmasına İzin Verilen UV Filtrelerin Listesi’nde bir takım düzenlemeler yapılmıştır.

Yönetmelik ile Kozmetik Yönetmeliği’nde yapılan yeni düzenlemelerden öne çıkanlar aşağıdaki gibidir:

  • Benziliden kâfur Kozmetik Ürünlerde Kullanılmasına İzin Verilen UV Filtrelerin Listesi’nden (Ek VI) çıkartılarak, Kozmetik Ürünlerde Yasaklı Maddeler Listesi’ne (Ek II) eklenmiştir. Benziliden kâfur maddesinin yasaklı maddeler listesine eklenmesi ile ilgili düzenleme 18 Şubat 2016 tarihinde yürürlüğe girecektir.
  • Okside edici saç boyalarında kullanılan saç boya maddeleriyle ilgili olarak Sınırlamalar Dışında Kozmetik Ürünlerin İçermemesi Gereken Maddeler Listesi’nde (Ek III) değişiklikler yapılmıştır. İlgili düzenleme 10 Ağustos 2016 tarihinde yürürlüğe girecektir.
  • Kozmetik Yönetmeliği’nin hayvanlar üzerinde yapılan testleri düzenleyen ek 2. maddesine göre önceden Avrupa Birliği mevzuatındaki güncellemeler göz önünde bulundurulurken, Yönetmelik ile yapılan değişiklikler kapsamında bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile ilgili yasal düzenlemelerde yapılan güncellemelerin göz önünde bulundurulması yeterli olacaktır.

16 Nisan 2016 tarihinden itibaren ise Kozmetik Yönetmeliği’ne uymayan kozmetik ürünler piyasada bulundurulamayacaktır.

Yönetmelik’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.