Lisanssız elektrik üretebilecek gerçek ve tüzel kişilerin tâbi olacakları usul ve esaslarda değişiklik yapıldı. Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği (“Yönetmelik”) ve 10 Mayıs 2019 tarihli ve 1044 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı (“Karar”) ile lisanssız elektrik üretimine dair mevzuat güncellenerek, küçük ölçekli üretim tesislerinin lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğüne tâbi olmaksızın, öncelikli olarak kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üretim yapmasına dair esaslar yeniden düzenlendi. Bu düzenlemeler ile, küçük ölçekli tesislerin ülke ekonomisine kazandırılması amaçlanıyor.

Yönetmelik ve Karar ile getirilen esaslı değişiklikler aşağıdaki gibidir:

  • Lisanssız üretimden faydalanabilmek için belirlenen 1 MW kapasite üst sınırı, 10 Mayıs 2019’dan sonra çağrı mektubu almaya hak kazanan tesisler için 1 MW’dan 5 MW’a çıkarılmıştır.
  • Kurulu gücü 5 MW’a kadar olan güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri, ancak çatı ve cephe uygulaması olarak gerçekleştirilebilecektir.
  • Üretim tesisi kuracak gerçek veya tüzel kişilerin üretim tesisleri ile tüketim tesislerinin aynı dağıtım bölgesi içerisinde olması zorunludur. Dolayısıyla, tesisler aynı dağıtım bölgesi içerisinde bulunduğu müddetçe üretim ve tüketim tesislerinin aynı konumda olması şartı bulunmayacaktır.
  • Üretim tesislerinin kurulu gücü, ilişkilendirilecek olduğu tüketim tesisinin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünden fazla olamaz. Üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisinde elektrik tüketimi olmaması halinde, ilgili aya ilişkin Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
  • Sayaç verilerinden tespit edilen saatlik elektrik enerjisi üretim miktarı, fatura dönemi bazında hesaplanacak ve görevli tedarik şirketine bildirilecektir. Görevli tedarik şirketi, satın aldığı ihtiyaç fazlası elektrik için yapılacak ödemeyi hesaplayıp piyasa işletmecisine bildirecektir. Şirketler, kendilerine piyasa işletmecisi tarafından yapılan ödemeden, gerçekleştirdikleri ihtiyaç fazlası elektrik üretimi için hesaplanan tutarı üreticilere ödeyeceklerdir. Üreticiler tarafından fazla elektrik kullanımı yapılmışsa da fazlaya ilişkin tutar aynı şekilde tedarikçilere ödenecektir.

Yönetmelik 12 Mayıs 2019 tarihli ve 30772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve böylece 2 Ekim 2013 tarihli ve 28783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Karar’ın tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.

Yönetmeliğin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.