Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“Kurum”) tarafından lisanssız elektrik üretimine dair hususları düzenleyen 02 Ekim 2013 tarihli ve 28783 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile yine aynı gazetede yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ’de (“Tebliğ”) yapılan değişiklikler 22 Ekim 2016 tarihli ve 29865 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ayrıca, kurulu gücü 1 MW veya Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmiş kurulu güç üst sınırına kadar olan yenilenebilir rüzgâr ve güneş enerjisi kaynaklarına dayalı üretim tesisleri ile ilgili olarak başvuruya konu üretim tesislerinin tamamının geçici kabulü yapılana kadar pay devri yapılamayacağına dair mevcut düzenlemeye aşağıdaki istisnalar getirilmiştir:

  • tüzel kişinin yahut bir ortağının halka açık olması sebebiyle halka açık paylardan kaynaklanan ortaklık yapısı değişiklik halleri,
  • tüzel kişinin ortaklık yapısında pay sahiplerinin rüçhan haklarını kullanması sebebiyle gerçekleşen doğrudan veya dolaylı değişiklik halleri,
  •  tüzel kişinin ortaklık yapısında yurtdışında kurulu ortakların ortaklık yapısındaki değişiklik sebebiyle dolaylı olarak gerçekleşen değişiklik halleri ve
  • tüzel kişinin ortaklık yapısında tüzel kişinin yahut ortaklarının paylarının halka arz edilmesi sebebiyle gerçekleşen doğrudan veya dolaylı değişiklik halleri.

Yönetmelik kapsamında rüzgar ve güneş enerjisine dayalı üretim faaliyeti başvurusunda bulunabilecek kişilere dair sınırlamalar yeniden düzenlenmiştir. Bu doğrultuda dağıtım ve görevli tedarik şirketlerinin;

  • doğrudan ve dolaylı ortakları,
  • kontrolünde olan tüzel kişiler,
  • bu tüzel kişilerin doğrudan ve dolaylı ortaklıklarında istihdam edilen kişiler, ve
  • bu kişilerin kontrolünde olan tüzel kişiler

ilgili dağıtım şirketinin dağıtım bölgesi ve ilgili dağıtım şirketinin hissedarı olduğu dağıtım bölgesinde lisanssız elektrik üretim faaliyeti başvurusunda bulunamayacaktır.

Yönetmelik kapsamında kurulu gücü 1 MW veya Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmiş kurulu güç üst sınırına kadar olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri bakımından bir transformatör merkezine yönlendirilebilecek toplam kapasite için dağıtım şirketleri tarafından Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’ye (“TEİAŞ”) bildirimde bulunulmasına dair düzenleme devam ederken, TEİAŞ’ın bu husustaki görüşlerinin alınması ve bu görüşlerin bağlantının sonuçlandırılmasına esas alınacağına dair düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır.

Teknolojik iyileştirmeler vasıtasıyla yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak kesintisiz güç üretebileceği TEİAŞ tarafından tespit edilen, rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı üretim tesislerine ilişkin başvuruların kurulu gücü 1 MW veya Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmiş kurulu güç üst sınırına kadar olan yenilenebilir rüzgâr ve güneş enerjisi kaynaklarına dayalı üretim tesisleri için tahsis edilen kapasiteler dışında değerlendirileceği Yönetmelik kapsamında düzenlenmektedir.

Yönetmelikte yapılan yeni düzenlemeler uyarınca, Bağlantı Anlaşması Çağrı Mektubu sahibi ve Bağlantı Anlaşması imzalayan kişiler uhdesindeki üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisine ilişkin kaçak elektrik enerjisi tüketiminin tespit edilmesi halinde, Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu, Bağlantı Anlaşması ve Sistem Kullanım Anlaşması iptal edilir.

Yönetmelikte yapılan yeni düzenlemeler uyarınca, lisanssız elektrik üreticilerine yapılacak yerli ürün kullanımı destekleme bedeli uygulamasına son verilmiştir.

Tebliğ’de yapılan değişiklikler ile ise, lisanssız üretim tesisinin başvuru aşamasında mevcut bir tüketim tesisinin bulunmaması halinde, kurulması planlanan tüketim tesisine ilişkin İmar Kanunu’na göre verilen inşaat ruhsatı ve/veya inşaat ruhsatı yerine geçen belgenin geçici kabulden önce sunulması zorunludur.

Yönetmelik’in tam metnine bu linkten, Tebliğ’in tam metnine ise bu linkten ulaşabilirsiniz.