Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) 23 Mayıs 2018 tarihli ve 30429 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak, yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik ile, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına (“Bakanlık”) bağlı Maden İşleri Genel Müdürlüğü (“Genel Müdürlük”) tarafından hazırlanacak plan ve proje çerçevesinde, aşağıdaki şartlardan en az birinin varlığı halinde Maden Bölgeleri ilan edilecektir;

  • Ruhsatların birbirine bitişik ve/veya yakın olması nedeniyle açık işletmenin şev açısı ve basamaklarının tehlike arz etmesi,
  • Maden işletmelerinin, ruhsat sınırına dayanması nedeniyle işletme projelerinin ayrı ayrı uygulanmasının işletme güvenliği açısından risk oluşturması ve verimli işletilememesi,
  • Birden fazla işletme ruhsatında; işletme esnasında, nakliyede, patlatmada, kırma-elemede ve benzeri faaliyetlerde toz, partikül gibi hususların emisyon değerlerinin yıllık ölçüm ortalamasının çevre standart limitlerinin üzerinde olması,
  • Yerleşim alanına, imar planlarına yakınlığı ve çevresel etkileri nedenleriyle ruhsatlarda ortak işletmeye ihtiyaç duyulması.

Ruhsatların birleştirilmesi, maden bölgesindeki ruhsatların toplam eşdeğer rezervinin en az yarısına tekabül eden kısmını temsil eden en az iki ruhsat sahibinin verilen süre içerisinde ruhsat birleştirme taahhütnamesini imzalayarak Genel Müdürlük’e ibraz etmeleri halinde gerçekleştirilir. Aksi takdirde, maden bölgesi içerisindeki tüm ruhsatlar iptal edilir.

Yönetmelik’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.