Mağaza markalı ürün satışı ile iştigal eden perakende mağazaların, mağaza markalı ürünlerini Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik’e (“Yönetmelik”) uygun hale getirilmesi için tanınan geçiş süresi bir yıl daha uzatıldı.

30 Mayıs 2017 tarihli ve 30081 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik yönetmeliği (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile, mağaza markalı ürünlerin Yönetmelik ile uyumlu hale getirilmesi için perakende mağazalara tanınan süre, 6 Ağustos 2017 tarihinden 6 Ağustos 2018 tarihine ertelendi.

Yönetmelik kapsamında düzenlendiği üzere, bu ek süre içinde mağaza markalı ürünlerin üzerinde ve/veya ambalajında hem üreticinin hem de perakende işletmenin ad, unvan ya da markası eksiksiz, okunabilir, gerçeğe uygun ve karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde gösterilmelidir. Yönetmelik kapsamında yer alan yükümlülüklere dair detaylar için MA Gazette’nin 27. Sayısında yer alan yazımıza bu linkten ulaşabilirsiniz.

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 1 yıllık geçiş süreci 2 yıl olarak değiştirilmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.