Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hazırlanan Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranın Tespiti Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”), 31 Aralık 2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Tebliğ, (6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1530. maddesinin yedinci fıkrası uyarınca) mal ve hizmet tedariki ilişkileri kapsamında alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin, sözleşmede özel bir hüküm bulunmadığı hallerde, uygulanacak olan faiz oranı ve asgari giderim tutarını belirlemektedir.

Mal ve hizmet tedariklerinde geç ödemenin sonuçları 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 1530. Maddesinde hüküm altına alınmıştır. İlgili maddenin yedinci fıkrası, ticari işletmeler arasında mal ve hizmet tedariki amacıyla yapılan işlemlerde, alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hâllerde uygulanacak faiz oranını ve alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın her yıl ocak ayında ilan edeceğini öngörmüştür.

Bu bağlamda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan Tebliğ uyarınca TTK’nın 1530uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 2016 yılı için sözleşmede özel bir hüküm olmaması ve/veya ilgili hükümlerin geçersiz olması halinde, mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan

  • geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının faiz oranı yıllık yüzde 11,50,
  • alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 130,00 Türk Lirası olarak

tespit edilmiştir.

Tebliğ’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.