Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hazırlanan Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Tespiti Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”), 1 Ocak 2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Ticari işletmeler arasında mal ve hizmet tedariki amacıyla yapılan işlemler kapsamında alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin, sözleşmede özel bir hüküm bulunmadığı hallerde, uygulanacak olan faiz oranı tıpkı 2017 yılında olduğu gibi %10,75 olarak belirlenmiştir. Alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı ise 150 TL’den 185 TL’ye çıkarılmıştır.

Mal ve hizmet tedariklerinde geç ödemenin sonuçları 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1530. Maddesinde hüküm altına alınmıştır. İlgili madde, ticari işletmeler arasında mal ve hizmet tedariki amacıyla yapılan işlemlerde, alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hâllerde uygulanacak faiz oranını ve alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın her yıl Ocak ayında ilan edeceğini öngörmüştür.

Bu bağlamda, Tebliğ uyarınca 2018 yılı için sözleşmede özel bir hüküm olmaması ve/veya ilgili hükümlerin geçersiz olması halinde, mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan

  • geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının faiz oranı yıllık %10,75,
  • alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari tazminat tutarı 185 Türk Lirası olarak

tespit edilmiştir.

Tebliğ’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.