Maliye Bakanlığı 2016 yılı için yeniden değerleme oranını %3.83 olarak belirlemiştir. Bu oran 2016 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır. Yeniden değerleme oranı, çeşitli vergileri, idari para cezalarını ve diğer parasal değerleri yıllık olarak güncellemek için kullanılmaktadır.

2016 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı 11 Kasım 2016 tarih ve 29885 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 474 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (“Tebliğ”) ile belirlenmiştir.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 298’inci maddesinin (B) fıkrası uyarınca yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir.

Tebliğ’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.