MERSİS’te yapılan yeni güncellemeler özetle aşağıdaki şekildedir:

  • Yönetim Kurulu Kararı Modülü

Yeni uygulama ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) madde 390/4 kapsamında MERSİS üzerinden sirküler (elden dolaştırma) yoluyla e-imza ile yönetim kurulu kararı alınması mümkün kılınmıştır.

Bu uygulama ile birlikte, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birinin MERSİS üzerinden hazırlayacağı karar taslağını e-imza ile imzalayıp diğer üyelerin görüşüne sunabilmesi, diğer üyelerin de sisteme girerek yine e-imza ile karar üzerindeki görüşlerini somutlaştırabilmesi ve nihayetinde yönetim kurulu kararı alınabilmesi imkanı sağlanmaktadır.

  • Bakanlık temsilcisi görevlendirmesi

Genel kurul modülü ile anonim şirketlerin genel kurul toplantılarına bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi taleplerinin MERSİS üzerinden elektronik ortamda yapılması mümkün kılınmıştır.

Bu uygulama tüm Ticaret İl Müdürlüklerinde geçerlidir.

Uygulamaya ilişkin detaylar MERSİS’te bir rehber ve video aracılığı ile gösterilmektedir.

  • Güvenli elektronik imza ile belge verilmesi işlemleri

MERSİS üzerinden güvenli e-imza ile aşağıdaki belgeler sağlanabilmektedir.

  • Ticaret Sicil Tasdiknamesi,
  • Merkez Nakli Belgesi
  • İflas ve Konkordato Belgesi (İhale için)
  • Durum Belgesi
  • Ticaret sicili mevzuatı modülü

Kanun, yönetmelik ve tebliğ gibi çeşitli mevzuat düzenlemelerini; ayrıca ticari işletme ve şirketler hukuku alanında Ticaret Bakanlığı genelge ve görüşlerini içeren Ticaret Sicili Mevzuatı Modülü erişime açılmıştır.

  • E-imza uygulaması güncelleme

27 Nisan 2021 tarihi itibariyle MERSİS’te e-imza işlemlerinde eski ArkSigner Client istemcileri ile e-imza atılamayacaktır. Kullanıcıların e-imza işlemine sorunsuz devam edebilmeleri için masaüstü cihazlardan kurulu olan mevcut ArkSigner e-imza Uygulamasının kaldırılması ve sonrasında güncel versiyonunu sistem üzerinden indirerek kurması gerekmektedir.

Kuruluma ilişkin bilgilendirici doküman MERSİS üzerinden sağlanmaktadır.

  • Ulusal elektronik tebligat sistemi

7201 sayılı Tebligat Kanunu madde 7/a ve 06.12.2018 tarihinde yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümleri uyarınca PTT A.Ş. tarafından ticaret şirketleri için oluşturulan elektronik tebligat adreslerinin MERSİS üzerinden “Firma Sorgu” alanından sorgulama yapılmak suretiyle öğrenilmesi mümkündür.

Konuya ilişkin kullanım kılavuzu https://ptt.etebligat.gov.tr/ adresinde sağlanmıştır. Buradan gerçekleştirilecek Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi’ne (UETS) ilişkin işlemlere dair destek hattı olarak etebligat.destek@ptt.gov.tr mail adresi verilmektedir.

MERSİS’teki güncel değişikliklere ilişkin duyuruya bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.