Yakın zamanda 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda (“Kanun”; daha fazla bilgiye bu linkten ulaşabilirsiniz) yer alan zorunlu mali sorumluluk sigortası hükümleri torba yasa ile tadil edilmişti. Bu kapsamda, başta zararların tazmini için zarar görenin dava yoluna başvurmadan önce ilgili kuruluşa başvurma koşulu olmak üzere, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’na bir takım yeni düzenlemeler getirildi. Zarar gören, sigortacının başvuru tarihinden itibaren 15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması veya verilen cevabın talebi karşılamaması halinde dava yoluna başvurabilecek.

Yukarıda bahsi geçen düzenlemeler 2 Ağustos 2016 tarihli ve 29789 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar (“Değişiklik Şartları”) ile getirildi. Buna göre, sigortacı ve hak sahibinin başvuru tarihinden itibaren 15 gün içinde tazminat tutarında anlaşma sağlayamazsa taraflar arabulucuya başvurabilecek. Sigortacıya karşı dava açılmış olması ise arabulucuya müracaatı engellemeyecek.

Bunun yanı sıra, Değişiklik Şartları ile kazaya sebep olan mücbir sebepler dahil olaylar ile kazazede ve diğer ilgili üçüncü kişilerin kusurları çerçevesinde belirlenen tazminat yükümlülüğü “sorumluluk riski” olarak tanımlandı. Tazminat ödemelerinde sigortacının hak sahibinden talep edeceği belgeler ise Değişiklik Şartları ekinde detaylı olarak düzenlendi.

Değişiklik Şartları’nın tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.