Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”), mevcut doğalgaz dağıtım bölgeleri lisans kapsamı dışında kalan ve merkez nüfusu 10 bini aşan ilçelere doğalgaz ulaştırılmasını sağlamak amacıyla yürütülecek dağıtım faaliyetlerini belirledi. Söz konusu faaliyetler, mevcut doğal gaz dağıtım bölgeleri lisans kapsamı dışında kalan ilçelere doğal gaz ulaştırılması amacıyla BOTAŞ Genel Müdürlüğü’nün görevlendirilmesine ilişkin 2013/4374 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (“Bakanlar Kurulu Kararı”) kapsamında yeterlilik sağlayan ilçelerde yürütülecektir.

EPDK’nın konuya ilişkin 27.10.2016 tarih ve 6560 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararı (“Karar”), 2.11.2016 tarih ve 29876 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kurul kararına göre özetle:

  • Doğalgaz ulaştırılacak ilçelerde dağıtım faaliyetinde bulunacak tüzel kişiler Kurul tarafından yetkilendirilecektir.
  • Dağıtım şirketleri, bölgesine dâhil olan ilçelerdeki şebeke yatırımları ve bağlantı işlemlerini ilgili mevzuat hükümlerine uygun yürütecektir.
  • Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca ilçelerde doğalgaz arzına başlanabilmesi için ilgili ilçelerdeki nüfusun %60’ının EPDK tarafından belirlenen abone bağlantı bedelini ödemiş olması aranmaktadır. Yine Karar uyarınca da şebeke dizaynı ve yatırımlar gerçekleştirilirken, abone bağlantı bedelini yatırmış başvuru sahiplerinin ağırlıklı bulunduğu bölgelere öncelik verileceği düzenlenmiştir.
  • Dağıtım şirketi, ilçede şebekenin henüz ulaşmamış olduğu bölgelerdeki abone bağlantı bedelini yatırmış başvuru sahiplerinden gelen bağlantı taleplerini karşılamakla yükümlü olmayacaktır. Abone bağlantı bedelinin yatırılmış olması tek başına bağlantı yapılmasını zorunlu hale getirmeyecektir.
  • Dağıtım şirketi, güvence bedeli de dâhil olmak üzere tüketicilerden tahsil edebileceği diğer bedellerle ilgili uygulamalarını mevcut mevzuata uygun olarak yürütecektir.
  • İlçede gaz arzına başlandığı tarihi takip eden 12 aylık süre sonunda uygulama imar planına uygun yolların açılmamış olması veya dağıtım şebekesinin imalatı için gerekli izin ve ruhsatların alınamaması halinde bağlantı anlaşması yapılamayacağı tespit edilirse, bu durum abonelere bildirilerek abone bağlantı bedellerinin iadesi işlemleri başlatılır.

Bu linke tıklayarak 27.10.2016 tarih ve 6560 sayılı dair Kurul Kararı’nın tam metnine ulaşabilirsiniz.