Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu son dönemde üç düzenleme ile numara taşınabilirliği ile internet hizmet sağlayıcısı işletmeciler ve sabit telefon hizmet sağlayıcılarının hizmet kalitesi konularında AB mevzuatına uyum çerçevesinde düzenlemeler yaptı. Yapılan değişiklikler abonelerin aldıkları hizmetin kalitesini geliştirerek sektörde daha rekabetçi bir piyasa oluşmasını desteklemek amacını taşıyor.

28 Kasım 2015 tarihli ve 29546 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan “Numara Taşınabilirliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (“Yönetmelik”) kapsamında getirilen yeni düzenlemelerden başlıcaları aşağıdaki gibidir:

 • Taşıma sürecini hızlandırmak adına, işletmecilerin taşıma taleplerini azami iletim ve kontrol süreleri 2 günden 1 güne indirilmiştir.
 • Taşıma işleminin gerçekleşme zamanı, mümkün olduğu ölçüde abone tercihi dikkate alınarak belirlenir. Belirlenen tarih ve saat alıcı işletmeci tarafından aboneye, numara taşınabilirliği sistemi tarafından da ilgili tüm işletmecilere duyurulur. Numara taşıma duyuru zamanı, numaranın taşınması için belirlenen tarihten asgari bir gün öncesidir. Taşıma işlemi, abonenin haberleşme kesintisini asgari seviyede tutacak şekilde gerçekleştirilir.
 • Numaranın alıcı işletmecide aktif olmasına rağmen eski işletmecideki aboneliğinin etkisiz hale getirilememesinden kaynaklanan hizmet alımı söz konusu olsa dahi eski işletmeci, aboneden herhangi bir bedel tahsil edemez.
 • Yeni düzenlemeyle, sabit abonelere ilk abonelik sözleşmesini imzaladığı tarihten itibaren 3 aylık bekleme süresi olmaksızın numaralarını taşımasına imkân tanınmıştır. Mobil aboneler bakımından ise bu imkân devir yoluyla yapılan aboneliklerde mümkündür.
 • Tarife şeffaflığını korumak adına mobil, coğrafi ve coğrafi olmayan numara taşınabilirliğinde arayan aboneler için ayırt edici olacak şekilde uyarı tonu verilecektir. Mobil numara taşınabilirliğinde, arayan aboneler istemezlerse uyarı tonu verilmeyebilecektir. Önceki düzenlemede 1 Ocak 2016 tarihine kadar yürürlükte olan bu düzenleme zaman kısıtlaması olmaksızın yönetmelik metnine eklenmiştir.

Sabit Telefon Hizmetine İlişkin Hizmet Kalitesi Tebliğ’inde (“Sabit Telefon Tebliğ”) ve Internet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti Sunan İşletmecilere İlişkin Hizmet Kalitesi Tebliği’ (“İnternet Servis Sağlayıcıları Tebliğ”) ise 30 Kasım 2015 tarihli ve 29548 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kapsamda yapılan dikkat çekici değişiklikler aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

 • Her iki tebliğin de kapsamına engelli abone tanımı dâhil edilmiş olup, bu kapsamda engelli abonelere uygulanacak arıza giderme süreleri ayrıca tespit edilmiştir.
 • İnternet Servis Tebliğinde hız profilinin tanımı yapılmıştır. İnternet servis sağlayıcılarına hız profillerine ilişkin ölçüm yapma yükümlülüğü getirilmiştir.
 • İki tebliğde de arıza giderme süresinin tanımı ve hesaplanması düzenlenmiştir. Arızanın işletmeciye bildirildiği andan itibaren hizmetin tam olarak sunulmaya başlandığı zamana kadar geçen ve saat cinsinden ölçülen süre arıza giderme süresi olarak kabul edilmiştir. Arıza giderme süresine dâhil edilmeyecek olan durumlar sayılmıştır. Böylece arızanın giderilmesine ilişkin, servis sağlayıcıların uyması gereken yeni standartlar getirilmiştir.

Yapılan değişikliklere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

 • Yönetmelik
 • İnternet Servis Sağlayıcıları Tebliğ
 • Sabit Telefon Tebliğ