1 Aralık 2021 tarihinde ve 31676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik’in (“Yönetmelik”) madde 33/1’de düzenlenen ödeme kuruluşlarının ve elektronik para kuruluşlarının asgari özkaynak tutarlarını, yeniden değerlemek suretiyle güncellenmiş olup; işbu güncellenen tutarlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Asgari Özkaynak Miktarlarının Yeniden Belirlenmesi ile İlgili Tebliğ (“Tebliğ”) vasıtası ile  28 Ocak 2023 tarihli ve 32087 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Tebliğ 30 Haziran 2023 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

Tebliğ ile güncellenmiş asgari özkaynak tutarları aşağıdaki gibidir:

  • Fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik hizmetlerin sunulacak olması halinde; 2022 yılında 5.500.000 TL olan asgari özkaynak tutarları 2023’ün ikinci yarısından itibaren 7.000.000 TL olacaktır.
  • Münhasıran ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcıları nezdinde bulunan bir veya daha fazla ödeme hesabına ilişkin konsolide edilmiş bilgilerin çevrimiçi platformlarda sunulması hizmetini sunanlar hariç olmak üzere diğer ödeme kuruluşları için 2022 yılında 9.000.000 TL olan asgari özkaynak tutarı, 2023’ün ikinci yarısından itibaren 15.000.000 TL olacaktır.
  • Elektronik para kuruluşları için ise, 2022 yılında 25.000.000 TL olan asgari özkaynak tutarı, 2023’ün ikinci yarısından itibaren 41.000.000 TL olacaktır.

Tebliğ’e bu linkten ulaşabilirsiniz.