Ölçü Aletleri Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 29 Haziran 2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup; aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmelik bir ölçüm fonksiyonu olan cihaz ve sistemlerin piyasada bulundurulması ve/ veya kullanıma sunulması halinde taşıması gereken şartları düzenlemektedir.

Yönetmelik, su sayaçları, gaz sayaçları ve hacim dönüştürme cihazları, aktif elektrik enerji sayaçları, ısı sayaçları, su haricindeki sıvıların miktarlarını sürekli ve dinamik ölçen ölçme sistemleri, otomatik tartı aletleri, taksimetreler, malzeme ölçer, boyutsal ölçüm cihazları ve egzoz gazı analiz cihazları ile ilgili olarak Yönetmeliğin ekinde belirtilen ölçü aletlerini kapsar.

Yönetmelik ile getirilen düzenlemeleri aşağıdaki şekilde özetlememiz mümkündür:

  • Ölçüm Aletlerinin kullanım alanları, alt montaj cihazlarına uygulanabilirliği, temel gerekliliği, cihazların piyasada bulundurulması ve kullanıma sunulması yönetmelik ile belirlenmiştir.
  • Ölçü aletleri, Yönetmelik’in ekinde yer alan temel gereklilikleri karşılamak zorundadır.
  • Ölçüm aletlerine ilişkin olarak, imalatçı, yetkili temsilciler, ithalatçı ve dağıtıcı olmak üzere iktisadi işletmecilerin ölçü birimlerine aletlerine ilişkin yükümlülükleri detaylı şekilde yönetmelikte düzenlenmiştir.
  • Bakanlık, Yönetmelik kapsamında üçüncü taraf uygunluk değerlendirme işlemlerini yerine getirmek üzere onaylanmış kuruluşları görevlendirir. Onaylanmış kuruluşlara ilişkin gereklilikler Yönetmelik’te detaylı şekilde belirlenmiştir.
  • Piyasaya arz edilen ölçü aletlerinin piyasa gözetimi ve denetiminde, Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümlerini uygulanır.

Yönetmelik metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.