Orman bitki pasaportları ve tohum üretimi ve satışının yetkilendirilmesi ve denetlenmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı.

Yönetmelik uyarınca, Ek-5’te listelenmiş olan tohumlukların üretimini, satışını ve depolamasını yapacak özel sektör tohumluk üreticileri Orman Genel Müdürlüğü orman bitki pasaport sistemine kayıtlarını yaptırmak ve söz konusu bitki pasaportu ile hareket etmek zorundadır.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından Orman Bitkisi Tohumlukları Piyasasında Yetkilendirme, Denetleme ve Orman Bitki Pasaportu Yönetmeliği (“Yönetmelik”), 31 Temmuz 2016 tarihli ve 29787 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.. Yönetmelik, 31 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Yönetmelik, kendi ihtiyacı için tohumluk üretimi yapan ve ticari bir amaç gütmeyenler dışındaki kişilere uygulanır.

Aşağıda sayılan belgeleri temin etmek isteyen gereken gerçek ve tüzel kişiler, üretim tesislerinin bulunduğu ilgili müdürlüğe başvuracaklardır:

  • Fidan üretici belgesi
  • Tohum üretici belgesi
  • Tohum işleyici belgesi
  • Tohum bayii belgesi

Fidan üreticileri, tohum üreticileri, tohum işleyicileri, tohum bayileri veya tohumluk üreticileri her yıl ilgili müdürlük tarafından en az bir defa denetlenir veya serbest yeminli ormancılık bürolarına denetlettirilebilir. İlgili müdürlükçe eksiklikler ilgililere bildirilir ve eksikliklerin 30 gün içerisinde tamamlanmaması halinde ilgiliye ait belge iptal edilir.

Yönetmelikteki yükümlülüklere aykırı davranan ve belgelendirilemeyen faaliyet gerçekleştiren kişilere 6831 sayılı Orman Kaanunu’nun 103. maddesinde belirtilen idari yaptırımlar uygulanır.

31 Ocak 2017 tarihinden önce tohumluk üretici belgeleri almış olanlar en geç bir yıl içinde Yönetmelik hükümlerine uymakla yükümlüdür.

Yönetmeliğin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.