Hazine ve Maliye Bakanlığı ile T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Program (2022-2024) (“OVP”) 4474 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylandı ve 5 Eylül 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2022-2024 dönemine ilişkin hedefleri ve ekonomik vizyonu yansıtan OVP makroekonomik istikrarın güçlendirilmesi ve yeni politika alanlarının geliştirilmesini öngörmektedir.

OVP kapsamında finansal teknoloji (Fintek) alanında öne çıkan politikalar aşağıdaki gibidir:

  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Dijital Parası’nın (CBDC) teknolojik, ekonomik ve hukuki yapı çalışmalarının sonuçları da değerlendirilerek Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme Projesi birinci faz pilot bulguları doğrultusunda, daha yaygın ve geniş katılımlı ileri aşama pilot testlere devam edilecektir.
  • Ülke içinde finansal alanda kullanılan teknoloji ekosisteminin geliştirilmesini ve Türkiye’nin finans sektöründe dünyada dijitalleşmede öncü ülkeler arasında olmasını destekleyecek şekilde bilgi sistemlerine ilişkin mevzuatın güncellenmesine devam edilecektir.
  • İstanbul Finans Merkezi’nin FinTek alanında küresel merkez olmasını güçlendirecek şekilde, ödemeler alanında düzenleyici deney alanı (sandbox) ve FinTek girişimlerinin desteklenmesi için Finans ve Teknoloji Üssü kurulacaktır.
  • Ödemeler alanında faaliyet gösteren FinTek kuruluşlarının, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca işletilen ödeme sistemlerine ve kamusal nitelikteki veri tabanlarına erişimi sağlanacaktır.
  • Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları, ilgili paydaşlarla finansal teknoloji ve dijital kanallar da dâhil edilerek güncellenecektir.
  • Türkiye’deki finans ekosistemine destek hizmeti veren kritik finansal teknoloji firmalarının denetim kapsamına alınarak üçüncü taraflardan kaynaklanan risklerin en aza indirilmesi, yerli ve milli ürün ve hizmetlerin kullanımının yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
  • Ülke içinde finansal alanda kullanılan teknoloji ekosisteminin geliştirilmesini ve Türkiye’nin finans sektöründe dünyada dijitalleşmede öncü ülkeler arasında olmasını destekleyecek şekilde bilgi sistemlerine ilişkin mevzuatın güncellenmesine devam edilecektir.
  • Teknolojik imkân ve araçlar, nitelikli insan kaynağıyla birleştirilerek finansal sektörün boyutuna, karmaşıklığına ve gelişimine uygun “denetleyici teknolojiler” odaklı yeni denetim uygulama ve metodolojileri hayata geçirilecektir.

OVP’nin tam metnine bu bağlantıdan erişebilirsiniz.