Uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu, II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nde (“Tebliğ”) bazı değişiklikler yaptı. II-15.1.c sayılı Özel Durumlar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 17 Kasım 2018 tarihli ve 30598 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ’de yapılan önemli değişiklikler aşağıdaki şekildedir:

  • Bir gerçek veya tüzel kişinin payları borsada işlem gören bir ihraççının sermayesindeki paylarının doğrudan %5, %10, %15, %20, %25, %33, %50, %67 veya %95 oranlarından birine ulaşması veya söz konusu oranların altına düşmesi durumunda bu kişiler tarafından açıklama yapılması zorunluluğu kaldırılmış, söz konusu açıklamaların yalnızca MKK tarafından yapılacağı düzenlenmiştir.
  • Birlikte hareket ile veya dolaylı olarak veya oy haklarına bağlı olarak söz konusu oranlara ulaşılması ya da ilgili oranların altına düşülmesi hallerinde ise açıklama yükümlülüğü ilgili gerçek veya tüzel kişi ya da bu gerçek veya tüzel kişi ile birlikte hareket eden gerçek veya tüzel kişiye aittir.
  • Daha önce özel durum açıklaması yoluyla kamuya duyurulan ve henüz sonuçlanmamış bir hususta herhangi bir gelişme olmaz ise, bu durumun konuya ilişkin son özel durum açıklama tarihinden itibaren altmışar günlük sürelerle, gerekçeleri ile birlikte kamuya açıklanması yükümlülüğü kaldırılmıştır.

17 Kasım 2018 tarih ve 30598 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Durumlar Hakkında II-15.1 sayılı Tebliğ’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.