Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklik ile perakende işletmelerce tüketicilere yönelik yapılan mal ve hizmet satışlarında taksitlendirme süresi 12 ay ile sınırlandırıldı. Bu kapsamda, mal veya hizmet satışı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere kıymetli evrak düzenlenerek veya düzenlenmeksizin gerçekleştirilecek taksitli mal ve hizmet satışlarının taksitlendirilme süresi 12 ayı geçemeyecek.

Taksitlendirme süresi televizyon ile ses ve görüntü sistemleri satışlarında üç ay, bilgisayar, tablet bilgisayar ve cep telefonu satışlarında ise altı ay olarak uygulanacaktır.

Ayrıca Perakende işletmelerce yapılacak kuyum satışlarında taksitlendirme yapılamayacağı düzenlenmiştir.

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik (“Değişiklik Yönetmeliği”) Yapılmasına Dair Yönetmelik 15 Ağustos 2018 Tarihli ve 30510 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olup, 1 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.