29 Ocak 2015 tarihinde 29251 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“Kanun”) ile perakende işletmelerin açılış ve faaliyete geçiş işlemlerine ilişkin düzenlemeler getirilmişti. Daha sonra yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik ile ise perakende ticarette uyulacak ilke ve kurallar ile perakende işletmelerin denetimine ve ilgili yaptırımlara ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik 6 Ağustos 2016 tarih ve 29793 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır (“Yönetmelik”). Yönetmelik ile Kanun’da belirlenmiş olan bir takım düzenlemelerin uygulamalarına ilişkin detaylar hükme bağlanmıştır.

Yönetmelik uyarınca getirilen yeni düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

  • Prim ya da bedel talebine konu ürünün perakende işletmenin teşhir ünitelerinde satışa sunulması halinde, raf tahsisi hizmetinin verildiği kabul edilir.
  • 30 gün içerisinde bozulabilecek hızlı tüketim mallarına ilişkin maksimum 30 günlük ödeme süresinin uygulanmasında sözleşme dönemi içerisinde tarafların işletme ölçeğinde meydana gelen değişimler göz önünde bulundurulacaktır.
  • Mağaza markalı ürünlerin üzerinde ve/veya ambalajında üreticinin ad, unvan veya markasına uygun ve kolay okunabilir bir şekilde yer verilmesi gerekmektedir. Üreticinin ad, unvan ya da markasına ilişkin rakam, harf, kelime, işaret ve semboller eksiksiz, okunabilir, gerçeğe uygun ve karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde kullanılmalıdır.
  • İndirimli veya promosyonlu satış kampanyaları; ürün, marka ya da işletmeyi tanıtmak, ürün satışını artırmak gibi amaçlarla ve belirli sürelerle, bedelsiz ya da indirimli fiyattan ilave mal veya hizmet gibi uygulamaları kapsar.
  • Perakende işletmeler başlangıç ve bitiş tarihi belli olmayan indirimler yapamaz.
  • Alışveriş festivalinin başlangıç ve bitiş tarihleri ile festival programı, festivalin ilçe veya il düzeyinde düzenlenmesi durumunda il müdürlüğüne; bölge veya ülke düzeyinde düzenlenmesi durumunda ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na (“Bakanlık”) en az bir ay önceden yazılı olarak bildirilir. Alışveriş festivalinin süresi bir yıl içinde altmış günü geçemez.
  • Sürekli indirimli satışa konu olacak mallara ilişkin kriterler belirlenmiştir. Bir malın sürekli indirimli satışa konu olabilmesi için üretiminin sonlanması, serideki stok adedinin az olması, teşhirde kullanılmış olması ve benzeri nitelikleri taşıması gerekmektedir.
  • Çalışma saatlerinin vali ve Bakanlık tarafından belirlenebileceği haller ise düzenlenmiştir.

Yönetmelik’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.