Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 18 Ocak 2019 tarihli, 20659 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Değişiklik Yönetmeliği ile, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinin ikinci fıkrası değiştirildi.

Yeni düzenleme uyarınca taksit sayısı:

  • Fiyatı 3.000 Türk Lirasının üstünde olan televizyon satışlarında üç ayı
  • Fiyatı 3.000 Türk Lirasının altında olan televizyon satışlarında dokuz ayı

geçemez.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine linkten ulaşabilirsiniz.