Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”), 14.12.2023 tarih 32399 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu kapsamda Değişiklik Yönetmeliği ile “Otuz gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünü” kavramı tanımlanmış, akabinde tedarik zincirinde haksız ticari uygulamalarda bulunulamayacağı düzenlenerek hangi durumların haksız ticari uygulama teşkil edeceği düzenlenmiştir. Özellikle tedarik zincirinde; herhangi bir gerçek veya tüzel kişiden mal veya hizmet teminine zorlama, kampanya maliyetini kampanyalı satış yapmak istemeyen tarafa yansıtma, tarım ve gıda ürünlerinin tedarikinde ticari ilişkinin koşullarını yazılı sözleşmeyle veya taraflar arasındaki mutabakatı gösterebilecek e-posta, faks veya elektronik ortamdaki diğer yazılı araçlarla belirlememe, karşı tarafın aleyhine tek taraflı değişiklik yapma yetkisi veren veya vade, iade ve kampanya koşulları gibi esaslı hususlarda açık ve anlaşılır olmayan hükümlere sözleşmede yer verme durumları haksız ticari uygulama olarak belirlenmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği ile ayrıca üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari ilişkilerden kaynaklanan ödemelerin süresine ilişkin düzenlemeler getirilmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine bu bağlantıdan erişebilirsiniz.