Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”) tarafından 23 Ocak 2016 tarihli ve 29602 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik ile atık madeni yağdan baz yağ üretimi faaliyetinin de EPDK tarafından verilecek lisans gerektiren faaliyetlerden olduğu açıkça belirlenmiştir. Değişiklik Yönetmeliği 1 Şubat 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği ile yeniden düzenlenen hususları aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür;

  • Atık madeni yağdan baz yağ üretim faaliyeti, alt başlıklarına işletmek kaydıyla madeni yağ lisansı veya dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılabilecektir. Atık madeni yağdan baz yağ üretimi madeni yağ üretim faaliyetinin içinde yer alır.
  • Madeni yağ lisansı veya madeni yağ alt başlıklı dağıtıcı lisansı sahiplerinin lisanslarında yer alan madeni yağ üretimi ve baz yağ kullanımı bilgilerinin değiştirilmesi, baz yağ üretim alt başlığının eklenmesi veya çıkarılması ile üretilecek madeni yağların bu lisanslara eklenmesine veya bu lisanslardan çıkarılmasına ilişkin lisans tadilleri Petrol Piyasası Başkanlığınca ve tadil başvurusunun eksiksiz olarak tespit edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde tamamlanacaktır.
  • Bayilik faaliyetinin haklı ve mücbir sebepler hariç 6 aydan uzun süreli yapılmaması halinde taşıma, bayilik ve serbest kullanıcı lisansları Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca, diğer lisanslar ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu kararıyla sona erdirilecektir.
  • Madeni yağ lisansı sahipleri veya madeni yağ alt başlığı bulunan dağıtıcı lisans sahipleri piyasada, lisansı kapsamındaki madeni yağ üretimi tesislerinde madeni yağ üretimi ile lisanslarına alt başlık olarak işletmek kaydıyla atık madeni yağdan baz yağ üretimi faaliyetinde bulunabilecektir.
  • Son olarak, Değişiklik Yönetmeliği ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’ne eklenen Geçici Madde 20 uyarınca, Değişiklik Yönetmeliği’nin yürürlük tarihi itibari ile (1 Şubat 2016) madeni yağ veya dağıtıcı lisansı altında madeni yağ alt başlığı olan lisans sahipleri, 1 Ocak 2018 tarihine kadar baz yağ alt başlığı işletmeksizin, atık madeni yağdan baz yağ üretimi faaliyetinde bulunabilecektir.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.