Piroteknik maddelerin üretimi, sınıflandırması, dağıtımı ve ithalatına yönelik düzenlemeler getirildi. Yeni kurallar piroteknik maddelerin Avrupa Birliği ve uluslararası standartlarının yanı sıra asgari bileşim ve etiketleme standartlarına da uymasını gerekiyor.

Piroteknik Maddelerin Belgelendirilmesi, Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 2 Ekim 2016 tarih ve 29845 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik ile getirilen öne çıkan düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

 • Piroteknik maddeler kullanım türleri, ses seviyeleri ve amaçlarına göre havaifişekler, sahne ve tiyatro için piroteknik maddeler ve bunlar dışında kalanlar olmak üzere üç kategoride sınıflandırılmıştır. Her bir kategori kendi içinde tehlike düzeylerine göre ayrılmıştır ve kullanıma yönelik ayrı yaş sınırları tesis edilmiştir.
 • Piroteknik maddeler aşağıdakilere tabidir:
  • AB Uyumlaştırılmış Standartları (veya bunlara karşılık gelen Uyumlaştırılmış Türk Standartlarına)
  • CE İşareti Yönetmeliği hükümleri.
 • İmalatçının piroteknik maddeler üzerindeki yükümlülükleri aşağıdaki gibidir:
  • Gerekli teknik dosyayı hazırlamak,
  • Uygunluk değerlendirme prosedürünü uygulamak,
  • AB uygunluk beyanını düzenlemek ve
  • Piroteknik maddelere CE işaretini iliştirmek.
 • İmalatçı, izlenebilirliği sağlamak için piroteknik maddeleri etiketlemek zorundadır. Etiketlerinde ise asgari güvenlik mesafesi ve açık havada kullanıma açık olup olmadığı gibi bilgiler yer almalıdır.
 •  Taraflar (ithalatçı ve dağıtıcı olmak üzere) herhangi bir piroteknik maddeyi Türkiye piyasasına arz etmeden önce:
  • Madde üzerindeki uygunluk değerlendirme prosedürünün yerine getirildiğinden,
  • Maddenin CE işareti taşıdığından,
  • Bu Yönetmeliğe uygun olduğundan emin olmakla yükümlüdür.
 • Bakanlık uygunluk değerlendirme işlemleri için yeterli teknik bilgi ve tecrübeye sahip bağımsız üçüncü kişiler atayabilir.
 • Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamında bulunan herhangi bir piroteknik maddenin sağlık, mülkiyet, çevre veya kamu yararının güvenliğine karşı oluşturduğu tehdit karşısında tüm önlemleri almakla yükümlüdür.

Yönetmeliğin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.