Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) tarafından portföy yönetim şirketlerinin sermaye şartlarında değişiklik yapıldı. Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) 27 Mayıs 2021 tarihli ve 31493 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girdi.

Değişiklik Tebliği ile getirilen önemli değişiklikler aşağıdaki gibidir:

  • Portföy yönetim şirketlerinin kuruluş başvurusuna esas başlangıç sermaye sınırı 2.000.000 TL’den 6.000.000 TL’ye çıkarılmıştır.
  • Portföy yönetim şirketlerinin sermaye yeterliliğine ilişkin sınırlar yükseltilmiş, aşağıdaki tabloda gösterilen oranlarda asgari öz sermaye bulundurma zorunluluğu getirilmiştir:

Asgari Öz Sermaye (TL)

Portföy Büyüklüğü (TL)

6.000.000

< 200.000.000

8.000.000

200.000.001-1.000.000.000

10.000.000

1.000.000.001- 7.500.000.000             

20.000.000

> 7.500.000.000

 

  • İlave öz sermaye yükümlülüğü (aşan tutarın %0,02si) doğuran portföy büyüklüğü tutarı 10.000.000.000 TL’den 15.000.000.000 TL’ye çıkarılmıştır.
  • İlave öz sermaye aranmamasına ilişkin öz sermaye sınırı ise 40.000.000 TL’ye çıkarılmıştır.

Değişiklik Tebliği, halihazırda kuruluş izni alan portföy yönetim şirketlerine geçiş süresi tanımıştır; söz konusu şirketler 31 Aralık 2021’e kadar yeni sermaye şartlarına uyum sağlamakla yükümlülerdir. Diğer taraftan, Kurul nezdindeki henüz karara bağlanmamış başvurular için ise, asgari başlangıç sermayesi değişiklik sonrası belirlenen tutar (6.000.000 TL) olarak aranacaktır.

Değişiklik Tebliği’nin tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.