Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan değişiklikle reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak yeni faiz oranları belirlenmiştir.

23 Aralık 2023 tarihli ve 32408 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğ (“Tebliğ”) ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (“TCMB”) tarafından reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarında düzenlemeye gidilmiştir.

23 Aralık 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Tebliğ ile vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak:

  • Reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık 43,25% olarak,
  • Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı yıllık 44,25% olarak,

kararlaştırılmıştır.

Tebliğ’e bu linkten ulaşabilirsiniz.