Rekabet Kurulu, 5 Ocak 2017 tarihli toplantısında Booking.com B.V.’nin ortak konaklama tesisleri ile imzaladığı sözleşmelerdeki fiyat ve kontenjan paritesi hükümleri ve en iyi fiyat garantisi hükümlerinin (Most Favored Customer “MFC” Uygulaması) 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine, bu nedenle aynı Kanun’un 16. maddesi uyarınca 2.543.992,85 TL idari para cezası verilmesine karar vermiştir.

Kurum, MFC uygulamasının rekabeti ihlal ettiğine ilişkin 9 Haziran 2016 tarihli ilk kararında, Yemek Sepeti’ne 427.977,70 TL ceza vermiştir. Kararda, Yemek Sepeti’nin MFC uygulamaları ile rakip yemek siparişi-servisi platformlarında daha iyi/farklı koşullar sunulmasını önlemesi sebebiyle ilgili pazarda dışlayıcı etkiler yaratıldığı, bu dışlayıcı etkilere sebep olan MFC uygulamalarına son verilmesi gerektiği ortaya konmuştur.

Yemek Sepeti’ne verilen cezanın dayanağı 6. madde kapsamında hakim durumun kötüye kullanılması iken, Booking.com’a verilen cezanın dayanağı 4. madde kapsamında rekabeti kısıtlayıcı anlaşma akdedilmiş olmasıdır.

Şirketlere verilen idari para cezalarının dayanak noktaları farklı olsa da Kurum, bu iki kararda MFC uygulamalarından dolayı ortaya çıkan rekabet ihlallerinin üzerine gitmektedir.

Booking.com soruşturması ve Kurul kararı hakkında daha detaylı bir analizi Kurul’un gerekçeli kararı yayımlandığında yapmak mümkün olacaktır.

Rekabet Kurulu’nun kısa kararının tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.