Rekabet Kurumu geçtiğimiz hafta yayımladığı duyuru ile e-ticaret sektörü ile ilgili olarak soruşturma yürüten rekabet otoriteleri arasındaki yerini aldı. Rekabet Kurumu Booking.com’un faaliyetlerine yönelik olarak soruşturma başlattığını geçtiğimiz hafta duyurdu. Soruşturmada özellikle, Booking.com’un sözleşmelerinde yer alan “en iyi fiyat garantisi” hükümlerinin inceleneceği vurgulandı. Söz konusu soruşturma Booking.com’un faaliyetlerinin 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini (rekabeti sınırlayıcı anlaşmalar) ve 6. maddesini (hakim durumun kötüye kullanılması yasağı) ihlal ettiğine yönelik şikayet üzerine yürütülen önaraştırma sonucunda açılmıştır.

Rekabet Kurulu’nun söz konusu soruşturmayı (eğer süresi uzatılmaz ise) altı ay içerisinde sonuçlandırması gerekmektedir. Soruşturma sürecinde üç yazılı savunma ve isteğe bağlı olarak bir sözlü savunma yapılacaktır. Booking.com’un ilk yazılı savunmasını 30 gün içerisinde sunması beklenmektedir.

Son zamanlarda dünya genelinde rekabet hukuku otoriteleri e-ticaret sektöründeki bazı uygulamaların rekabet hukuku sonuçlarını yakından incelemektedir. Bu doğrultuda, yakın zamanda Fransız, İtalyan ve İsveç rekabet otoriteleri Booking.com aleyhine yürütmekte oldukları soruşturmaları Booking.com tarafından önerilen taahhütleri uygun bularak sonlandırdıklarını duyurmuşlardır (daha fazla bilgi için).

Bilindiği üzere Rekabet Kurumu Türkiye’de rekabet hukukunu uygulamakla görevli mercilerden biridir ve finansal ve idari bağımsızlığı olan bir bağımsız idari otorite statüsündedir. Rekabet Kurulu ise Rekabet Kurumu’nun karar organıdır. Rekabet Kurumu hakkında daha fazla bilgiye bu link aracılığıyla ulaşmak mümkündür.