Rekabet Kurulu (“Kurul”), 09.06.2016 tarihli toplantısıyla en çok kayrılan müşteri şartı uygulamalarının rekabet ihlali yaratabileceğini kabul etmiştir. Bu kapsamda Yemeksepeti’nin en çok kayrılan müşteri şartı uygulamaları ile rakip yemek siparişi-servisi platformlarında daha iyi/farklı koşullar sunulmasını önlemesi sebebiyle ilgili pazarda dışlayıcı etkilere sebep olmasından ötürü 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu’nun (“RKHK”) 6. maddesi kapsamında hâkim durumu kötüye kullandığı tespit edilmiş; idari para cezası verilmiştir.

Bu karar dünya genelinde uygulaması bulunan fiyat eşitleme hükümlerinden biri olan “En Çok Kayrılan Müşteri Şartı”nın (“Şart”) (Most Favored Customer Clause) Kurulca ilk kez rekabet hukuku ihlali olarak nitelendiği karar olması bakımından önem arz etmektedir.

Bahsi geçen şart, bir müşteriye sağlanan olumlu alım/satım koşullarının, sözleşmesinde en çok kayrılan müşteri şartı yer alan müşterilere de yansıtılmasını ifade eder.

Rekabet Kurulu kararında paket servis hizmeti bulunan restoranlar ile yemek siparişi vermek isteyen internet kullanıcılarını aynı ortamda buluşturmak amacı ile kurulmuş olan “yemeksepeti.com”un online yemek siparişi-servisi platform hizmetleri pazarında hakim durumda olduğunu kabul etmiştir.

Kurul’un gerekçeli kararı daha yayımlanmamış olsa da, kısa karardan ihlal tespitinin 4. maddeden (rekabeti sınırlayıcı, bozucu anlaşmalar) ziyade 6. maddeye (hakim durumun kötüye kullanılması) dayanılarak yapıldığı anlaşılmaktadır.

Bu kapsamda Yemeksepeti’ne 427.977 TL idari para cezası kesilmiş ve şirketin her türlü Şart uygulamasına son vermesi gerektiği belirtilmiş olup; Yemeksepeti’nin restoranlarla olan sözleşmelerini yeniden düzenlemesi için süre verilmiştir.

Kurul’un, benzer uygulamalar için Booking.com’a karşı yürüttüğü soruşturma halen devam etmekte olup; henüz karar vermemiştir (daha fazlası için).

Rekabet Kurulu’nun kısa kararının tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.