Rekabet Kurulu 2 Aralık 2015 tarih ve 15-42/690-259 sayılı kararında, yürütülen önaraştırma kapsamında yapılan yerinde incelemelerde alınan belgelerin bir kısmının avukat-müvekkil yazışmalarının gizliliği kapsamında olduğu gerekçesiyle iadesine ilişkin talep karşısında kapsama giren belgelerin iadesine karar vermiştir. 09-16/374-88 sayılı 20 Nisan 2004 tarihli önceki bir kararında avukat-müvekkil gizliliğinin ana hatlarını çizen Kurul, bu kararıyla Avrupa Birliği Rekabet hukuku düzenlemeleriyle paralel görüşte ve uygulamada olduğunun sinyallerini vermiştir. Anılan kararda avukat-müvekkil gizliliğinin sınırları açıklanmış, hangi belgelerin bu kapsamda değerlendirileceği, hangi belgelerin ise inceleme dışı tutulamayacağı örneklerle belirtilmiş olup karar bu anlamda önem teşkil etmektedir.

Karar, avukatın müvekkili ile olan mesleki ilişkisinden kaynaklanan bilgi ve belgelerin gizliliği ilkesini; teşebbüslerin veya bireylerin hukuki danışmanlık hizmeti almaları esnasında avukatları ile yaptıkları yazışmaların ve onlara verdikleri bilgilerin zorunlu ifşasını engelleyerek bu iletişime koruma sağlanması olarak tanımlamıştır. Bu korumanın amacı ise savunma hakkının korunması olarak ifade edilmiştir.

Anılan Karar, müvekkili ile arasında işçi-işveren ilişkisi bulunmayan bağımsız avukat arasında, müvekkilin savunma hakkının kullanılması amacıyla yapılan yazışmaların mesleki ilişkiye ait kabul edileceğini belirtmiştir. Bununla beraber, savunma hakkının kullanımıyla doğrudan ilgisi bulunmayan, herhangi bir ihlale yardım etmek veya devam eden ya da ileride işlenecek bir ihlali gizlemek amacıyla yapılan yazışmalar, önaraştırma, soruşturma veya inceleme konusuyla ilgili olsa bile korumadan yararlanamayacaktır.

Kararın tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.