4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16. Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının Artırılmasına İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”), 10 Aralık 2016 tarihli ve 29914 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup; 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Mal ve hizmet piyasalarındaki rekabetin korunmasını düzenleyen kanunun tebliğ ile değişiklik yapılan 16. Maddesi, idari para cezalarını düzenlemektedir. Tebliğ uyarınca geçen yıl 17,700 -TL olan para cezası alt sınırı 11 Aralık 2016 tarihinde ve 29885 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde (daha fazla) tespit edilen 2016 yılı için yeniden değerleme oranı olan 3,83 artış esas alınarak, 31 Aralık 2016 tarihine kadar geçerli olmak üzere 18.377 -TL olarak belirlenmiştir.

Tebliğ’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.