4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16. Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının Artırılmasına İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”), 25 Aralık 2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup; 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Mal ve hizmet piyasalarındaki rekabetin korunmasını düzenleyen kanunun tebliğ ile değişiklik yapılan 16. Maddesi, idari para cezalarını düzenlemektedir. Tebliğ uyarınca geçen yıl 15.226-TL olan para cezası alt sınırı 10 Kasım 2015 tarihinde ve 29528 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde tespit edilen 2015 yılı için yeniden değerleme oranı olan %5,58 artış esas alınarak, 31 Aralık 2016 tarihine kadar geçerli olmak üzere 17.700-TL olarak belirlenmiştir.

Tebliğ’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.