Türkiye Reklam Kurulu (“Kurul”) “Alp Elektrik Teknik” unvanlı işletmenin tabelası üzerinde yer alan tanıtımlara ilişkin yaptığı değerlendirme neticesinde, tabelada farklı markalara ait logo ve unsurların kullanılması yönündeki tanıtımın tüketici nezdinde yetkili temsilci izlenimi yaratması sebebiyle reklamları durdurma cezası verilmesine karar vermiştir. Bu tanıtımın, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil edilmiş markaların, marka sahipleriyle herhangi bir sözleşmesel ilişki olmaksızın kullanılması haksız ticari uygulama olarak da nitelendirilmiş olup tanıtım marka hukuku bakımından ayrıca bir değerlendirmeye tabi tutulmamıştır.

Kararın tam metnine bu bağlantıdan, 4 Mayıs 2021 tarihli 309 sayılı Reklam Kurulu Toplantısı Basın Bülteni’nden ulaşabilirsiniz.